Masseria Sant Aniello

Architektin/architect (2022-2024): Studio Augustii, London